ISE - Innowacyjne Systemy
Edukacyjne
    eLEarning - nowe możliwości
    LCMS, oraz inne standardy
    Poradniki eLearning
    eLearning w prasie
    Rodzaje kursów
    Narzędzia do tworzenia
kursów
    Systemy zarządzania
projektami
    Firmy
    Konferencje, spotkania
    eLearning - ciekawostki
    Linki

Standardy eLearningowe
 

   SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model)

Otwarty standard reprezentacji zawartości dydaktycznej. Standard ten zapewnia przenaszalność zawartości dydaktycznej pomiędzy systemami różnych producentów oraz umożliwia wielokrotne użycie poszczególnych fragmentów kursu. Wykorzystanie standardu pozwala na uniknięcie wysokich kosztów obsługi kursów.   SCO (ang. Sharable Content Object)

SCO najniższy poziom złożoności źródeł uczących, które są wykorzystywane przez LMS. SCO jest szczególną implementacją Obiektu Uczącego LO(Learning Object), który wynika ze standardu SCORM. SCO możemy więc określić jako implementacje LO spełniającego następujące wytyczne:
  • Zawiera jeden lub więcej zbiorów takich jak: media elektroniczne, tekst, obrazy, dźwięki, strony www, i obiekty oceniające
  • br>
  • potrafi lokalizować LMS API adapter
  • br>
  • zawiera minimum dwie klasy API : (LMSInitialize(“”) and LMSFinish(“”)
  • br>
  • nie może wywoływać innych obiektów


   LMS (ang. Learning Management System)

Główne zadanie LMS to pomoc w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Aktywności zarządzane przez LMS różnią się przy kursach prowadzonych przez instruktora, seminariach edukacyjnych czy szkoleniach opartych na sieci komputerowej. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji.   LCMS (ang. Learning Content Management System)

LCMS pomaga tworzyć, wykorzystywać, lokalizować, dostarczać, zarządzać i ulepszać zawartość szkoleń. Zawartość jest zwykle zarządzana w scentralizowanym archiwum w formie niewielkich, samo opisujących, identyfikowalnych elementów lub jako jednostki szkoleniowe, z których każda satysfakcjonuje jeden lub więcej dobrze zdefiniowanych obiektów szkoleniowych. LCMS potrafi zlokalizować i dostarczyć do użytkownika końcowego indywidualną jednostkę szkoleniową, aby zaspokoić pojedyncze zadanie, lub dostarczać elementy większego kursu, zdefiniowanego w systemie LMS.W zaawansowanych systemach, LCMS kontroluje interakcje studenta z obiektami kursu i opierając się na tej informacji dostarcza studentowi wysoce spersonalizowany tok nauczania. LCSM dostarcza osobom nadzorującym przejrzystych i wartościowych raportów, które w przyszłości mogą posłużyć również do doskonalenia obiektów szkoleniowych. Niektóre z wiodących systemów LCMS umożliwiają współpracę i wymianę wiedzy w odniesieniu do obiektów szkoleniowych pomiędzy studentami i nauczycielami. Również ta wymiana jest archiwizowana i udostępniana osobom przygotowującym uzupełnienia treści szkoleń. Główne zadanie LCMS to tworzenie, przetwarzanie, lokalizowanie, dostarczanie, zarządzanie i ulepszanie treści. W niektórych przypadkach obszar ten rozszerza się na zbieranie dodatkowych informacji i prezentowanie ich w przystępnej formie. LCMS nie zajmuje się zarządzaniem kompetencjami, nie ma dodatkowych funkcji administracyjnych, nie zarządzają szkoleniami ani logistyką.