ISE - Innowacyjne Systemy
Edukacyjne
    eLEarning - nowe możliwości
    LCMS, oraz inne standardy
    Poradniki eLearning
    eLearning w prasie
    Rodzaje kursów
    Narzędzia do tworzenia
kursów
    Systemy zarządzania
projektami
    Firmy
    Konferencje, spotkania
    eLearning - ciekawostki
    Linki

Systemy zarządzania projektami
 

   Oprogramowanie wspierające zarządzanie projektami

Project SHELF - system zarządzania projektami
W systemie ProjectShelf użytkownicy mogą pracować jednocześnie. Dzięki temu wszyscy mają dostęp do tej samej, wspólnie tworzonej, aktualnej informacji. Z pomocą systemu będziesz mógł wymieniać ze współpracownikami ważne informacje, dokumenty i inne pliki niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie. Wszystkie dane gromadzone będą w jednym miejscu i korzystać z nich będą mogły wszystkie osoby zaangażowane w projekt. ProjectShelf pozwoli Ci na realizację projektów w zespołach, którego członkowie mogą być rozproszeni po całym świecie. Do pracy w systemie możesz zaprosić także osoby spoza Twojej instytucji, odpowiednio konfigurując ich uprawnienia.

InfoBIZ - zarządzanie projektami
system pracy grupowej i zarządzania projektami InfoBiz - internetowy system zarządzania firmą - BPM InfoBiz Server sprawdza się jako system pracy grupowej w organizacjach o rozproszonej strukturze organizacyjnej, np. jako system zarządzania działem marketingu lub internetowy system zarządzania firmą. InfoBiz Server to także mechanizm kontroli kosztów i stanu zaawansowania projektów. InfoBiz pozwala na wdrożenie systemu zarządzania projektami organizując zadania i przekazując wiadomości o zmianach w projektach. Użytkownicy systemu mogą być organizowani w grupy odpowiedzialne za realizację wybranych projektów. Zaawansowanie realizacji projektów jest prezentowane w czasie rzeczywistym na wykresach Gantta. InfoBiz Server pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez innowacyjne zarządzanie.

PeTS = system zarządzania projektami
System PeTS to rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pracują w trybie projektowym. Narzędzie wspomaga sprawozdawczość wewnętrzną w firmie, pozwala na ewidencjonowanie danych o przebiegu projektów i służy jako wsparcie dla kierowników projektów przy monitorowaniu postępów prac i analizie finansowej strony projektu.

Project Management Institute
PMI is the leading global association for the project management profession. Since our founding in 1969, we have been at the forefront of working with business to create project management standards and techniques that work.

Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM)
Rozwiązanie Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM), oparte na Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office Project Professional 2007 oraz Microsoft Office Project Web Access wspiera organizacje w bardziej efektywnym zarządzaniu oraz koordynacji przebiegu prac zarówno nad prostymi projektami, jak i skomplikowanymi programami w trakcie całego cyklu projektowego.

10 Steps to Better Product Management
The role of product manager is one that is poorly understood, with different interpretations among organizations. But whether you’re working for a small software company or a big consumer electronics manufacturer, these ten steps can transform product management from being a reactive tactical process to a strategic asset.