learning.pl - informacje o edukacji zdalnej
    ISE - Innowacyjne Systemy
Edukacyjne
    eLEarning - nowe możliwości
    LCMS, oraz inne standardy
    Poradniki eLearning
    eLearning w prasie
    Rodzaje kursów
    Narzędzia do tworzenia
kursów
    Firmy
    Konferencje, spotkania
    eLearning - ciekawostki
    Linki

eLearning - nowe możliwości
 

   Co to jest eLearning?

Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dletego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości elearningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się pracownika.
Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uważany za lepszą technikę uczenia od standardowych wykładów? Ostatni rok pokazuje, że wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach webowych. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie online.

Więcej informacji
E-learning - nowe trendy w nauczaniu
Distance Learning - nauczanie na odległość
Co to jest e-learning?
Dlaczego firmy wybierają rozwiązania e-learning?
Nowe perspektywy kształcenia pracowników. E-learning
Rozwiązania e-learning
Dlaczego e-learning
Wybrane zagadnienia dotyczące e-learningu
E-learning, czyli nauka przez internet
Możliwości jakie stwarzają platformy e-learning w edukacji szkolnej   Zalety eLearningu
 • Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne


 • Oszczędność czasu. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków

 • Brak dezorganizacji pracy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz

 • Monitoring wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy

 • Dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet

 • Stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń

 • Nowoczesny sposób nauczania. Pracownicy firmy doskonalą swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Według analityków w 2005 roku 80% szkoleń odbywać się będzie za pomocą internetu. Nieograniczony dostęp do wiedzy. Pracownik zawsze w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może zweryfikować posiadane wiadomości
   Korzyści Firmy
 • Zwiększenie skali
  E-learning umożliwia przeszkolenie dużych grup, dzięki czemu wszyscy pracownicy firmy mają dostęp do systemu szkoleniowego z różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i miejsca nauki do indywidualnych preferencji


 • Jednolity przekaz
  Informacje przekazywane kursantom są uniezależnione od kondycji psychicznej i fizycznej lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy, a każdy uczestnik otrzymuje dokładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych


 • Monitoring i kontrola nauki
  Informacje o tempie realizacji kursów oraz wynikach kursantów przekazywane są do działu HR firmy i / lub do przełożonych


 • Definiowanie potrzeb szkoleniowych
  Wyniki testów wstepnych pozwalają wykryć luki w wiedzy pracowników, co pozwala odpowiednio zmodyfikować zakres istniejących szkoleń lub zaplanować nowe


 • Redukcja kosztów
  Całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z dostarczeniem szkoleń pracownikom (np. pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, durk materiałów, wynajem sal) oraz w znacznym stopniu redukuje koszty związane z obsługą i organizacją szkoleń (honoraria dla instruktorów)


 • Zwiększona wydajność pracy
  Pracownik może szkolić się w miejscu pracy, dzięki czemu firma nie musi troszczyć się o zastępstwo w trakcie jego nieobecności w biurze, a pracownik nie traci czasu na dojazd na szkolenie; szkoląc się przez internet lub intranet może nadal wykonywać większość swoich obowiązków


 • Szkolenia "na zawołanie"
  Pracownicy mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a firma ma możliwość szybkiego przeszkolenia dużych grup, co często jest konieczne przy fuzjach przedsiębiorstw, wprowadzaniu nowych proudktów lub zmiany przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych


 • Optymalizacja pracy działu szkoleń
  Obsługa uczestników szkoleń w dużej mierze odbywa się automatycznie, system LMS generuje raporty dotyczące wyników w nauce, dzieki czemu pracownicy działu szkoleń mają mniej pracy administracyjnej i mogą się skoncentrować na rozwoju strategii szkoleniowej firmy
(Źródło: Kompedium wiedzy o sieciach, marzec 2003)